Jdi na obsah Jdi na menu
 


Elementy harmonie (Elements of Harmony)/zajimavosti

23. 9. 2014

Záleželo mi na tom,aby se Elementy harmonie těšily neobyčejné úctě.Na začátku seriálu exystovaly jen v pověsti,které nikdo nevěřil.Dlouhou dobu totiž ležely bez povšimnutí v troskách hradu v lese Everfree.Kde byli v čase klidu a míru uložený do klenby mohutné katedrály.Když si ale neblahé okolnosti vyžádaly jejich kouzlo,zapůsobily okamžitě a mocně.Nechtěla jsem,aby se z nich nakonec staly jen obyčejné šeperky pro každodenní nošení.Bylo pro mě důležité,aby zůstaly opředeny tajemstvím a aby záleželo na fantazii každého diváka,jakou skrytou sílu maají.

Lauren Faust,autorka seriálu

(1) Podle mé teorie se Elementy Harmonie vytvořily v den Hearts Warming, kdy Clover the Clever vyslala kouzlo "Friendship fire". To vzniklo díky spřátelení všech ras poníků (jednorožci, pegasové, zemní poníci). Smart Cookie, Private Pansy a Clover the Clever tehdy projevily první znaky Elementů Harmonie. Díky tomu také zahnaly příšery Windigos.. -(to také Elementy Harmonie dělají, díky nim se poráží zlo).

Elementy harmonie tvoří šest bájných šperků,které sobě schrňují sílu přátelství.O tajemných elementech se toho ví pramálo.Jistě je snad pouze to,že jsou neobyčejně mocné a fungují jen společně.Jejích záhadný původ je spojováň s pravdávnou historii Equestrie,s dobou,kdy zemi vládli magickou  sílou dva jednorožci,sestry princezna Celestia a princezna Luna.Celestia probouzela ráno slunce a Luna na oblohu vyzvědávála každý večer měsíc.Den od dne pozorovala Luna zádumčivěji,jak poníci zadne dováději a v noci jenom tvdě spí.Připadalo jí,že její těžkou práci nikdo nedoceňuje.Zlost závistivní kypěly tak dlouho,až proměnily dříve hodného poníka v pomstchtivou Nightmare Moon.Nightmare Moon využila nově nabytých schopností a uvrhla celou Equestrii do temnoty.Princezně Celestii se naštěstí podařílo spojit sílu Elementu harmonie zastavit svou sestru  a vyhostit ji navždy na měsíc.Rovnováha v  Equestrii byla obnovena.Ale Celestia tušila,že mír nebude trvat věčně.Jednoho dne objevila Twilihht Sparkle temnou věštbu.Jež ohlasovala návrat Nightmare Moon v nedější den za tisíc let.Neváhala a běžela to ohlásit princezně Celestii,aby ji varovala před blížícím se nebezpečím.Princezna ale Twilightiny obavy rozptýlila trvala na tom,aby svou upozornost raději zaměžila na blízicí se oslavu letního slunovratu.Celstia byla předsvědčená,že si při chystání slavnosti Twilight najde spoustu nových kamarádů.A to se tak stalo.Během příprav se Twilight mimodek seznámila s pěti přítelkiněmmi.Fluttershy,Pinkie Pie,Applejack,Rarity a Rainbow Dash.Když slavnost začala,zdálo se že počátku,že je všechno v pořátku a že  proloctví bylo falešné.Jenže zčistajasna princezna Cekestia zmizela a  Hightmare Moon se opět podařilo uvrhnout Equestrii do noční temnoty.Twilight mžiku napadlo,že zná jen jeden způsob,jak zabránit neštěstí.Spolu s pěti novými kamarátkami musí najít bajné Elementi harmonie,vkryté ve starém zámku královských pony sester!Vydali se proto na cestu skrz nebezpeční les Everfree.Během výpravy překonaly nespočet nebezpečních nástrach a společně úsilí je sblížilo.Když se jim koněčně podařilo Elementy harmonie najít,dostihla je Nightmare Moon,zničila drahé šperky a proklela Equestrii navždy.Twilight Sparkle v poslední chvíli pochopila,že naděje umírá poslední a že klíč,jak porazit Nightmare Moon,leží přímo v nich.Každá tělesnovala rozdilnou vlastnost zastoupenou Elementi harmonie.Kdyby se jim podařilo své vlastnost spojit,namířili by výslednou sílu proti pomstychtivému jednorožci.Jak Twilight vyvolávala jména kamarádek,rostříštěné Elementy se měnily v nahrdelníky,které svým novým majitelkám propůjčily kouzelnou sílu přátelství.Applejack ztělesnila poctivost,Fluttershy zastoupila laskavost,Pinkie Pie do skupiny přinesla smích,Rarity štedrost a Rainbow Dash zastala věrnost,Twilight Sparkle ztělesnila Element magie,která se zažehne jenom v okamžiku,kdy jsou přítomný všechny ostatní Elementy.Společně poníci použily nové objevenou sílu,aby Nightmare Moon proměnili zpátky do laskavé podoby princezny luny  a vrátil do Equestrii světlo.Když bylo království záchráněné,pozradila princezna Celestia,že věřila Twilight Sparkle,že království zachránily a že se jí podařilo jednotlivé síly Elementů harmonie byla nadále použivaný jen výjimečný,v opravdu naléhlavých případech a nikdy ke zlým účelům..Kdykoli od té doby nastanou potíže,povinnost svolá dohromady šest statečných poníků,aby Elementy znovu nastolili mír a pořádek.

(4) Uběhlo 1000 let a Nightmare Moon se dostala z měsíce. Pořád toužila vládnout Equestrii sama. Tentokrát ale nebyla poražena vlastní sestrou, ale ztělesněnými elementy harmonie, které dohromady dávaly magii přátelství. Byla to podobná magie, jako před několika tisíci lety na Hearts Warming Eve. Díky dobré magii se z Nightmare Moon se stala opět princezna Luna a společně mohla vládnout po boku své sestry. Elementy Harmonie už nebyly jen tak obyčejné tajuplné drahokamy. Staly se z nich náhrdelníky, které měly ale stejnou moc. Konec konců to byly úplně stejné "kameny", jen v nové podobě. Náhrdelníky cestovaly z Canterlotu do Ponyvillu. Musely být pořád přísně střežené a používat je mohly jen vybraní poníci. Používaly se jen při nejvážnějších situacích. Když najednou…

 

Elementy harmonie jsou Equestrijské bájné předměty obdařené obrovskou magickou silou. Je jich známo pět:

 • Laskavost - Fluttershy
 • Poctivost - Applejack
 • Velkorysost - Rarity
 • Věrnost - Rainbow Dash
 • Smích - Pinkie Pie

Legenda praví, že jestliže mezi elementy probleskne jiskra, objeví se šestý element:

 • Magie - Twilight Sparkle

Nejedná se však o jiskru kouzelnéhozáblesku, ale o jiskru magie přátelství. Jakmile poníci zjistí, že elementy reprezentují, dostanou tvar jejich Cutie marks:

 • Věrnost - rudý blesk
 • Štědrost - fialový kosočtverec
 • Laskavost - světle růžový motýl
 • Upřímnost - oranžové jablko
 • Smích - modrý balónek
 • Magie - tmavě růžová šesticípá hvězda

Dívky později zjišťují, že nejsou výjmečné díky elementům nebo dovednostem, ale díky až neobvyklé síle přátelství, které je pojí dohromady. Elementy mají schopnost, obrátit negativní energii v dobrou, a tu vyslat nazpět proti nepříteli. Pokud se dostanou do nepravých rukou, mohou napáchat velké škody. Proto existují jejich reprezentantky - tzv. duchové elementů harmonie. Mohou elementy kdykoli obnovit a neomezeně využívat jejich magii ve svůj prospěch. V případě, že by byly elementy obráceny ke zlu, duchové elementů je vždy dokáží zas obrátit. A ti, kteří jsou dokonalým zosobněním elementů jsou vyvoleni proto, že ti budou ke zlu obráceni ze všech poníků nejméně pravděpodobně. Princezny Celestia a Luna, našly elementy na Stromu harmonie

(2)V době, kdy začaly vládnout Princezna Celestia a Princezna Luna se v Equestrii děly strašné věci. Země nebyla ničím chráněná a často byla napadána různými příšerami. Princezny se tedy rozhodly zasadit malé, ale opravdu silné a mocné semínko, ze kterého měl vyrůst strom, který měl ochránit Equestrii před zlou magií. Netrvalo dlouho a ze semínka vyrostl křišťálově modrý strom, který v sobě ukrýval mnohá tajemství. Ten se ukrýval v lese Everfree, nedaleko Hradu Dvou Sester.

(3)Do Equestrie přišel neznámý a mocný tvor, který se nerovnal žádnému jinému tvorovi, co kdy napadl Equestrii. Bylo to ztělesnění chaosu a neštěstí: Discord. Bylo moc nebezpečné nechat strom Harmonie s elementy nechráněný, tak se Princezny rozhodly, že elementy ukryjí v Hradu Dvou Sester. Discord ale o stromu Harmonie věděl, proto u něj zasadil semínka "Plunderseeds", aby strom Harmonie obklíčil. Princezny byly ale rychlejší a elementy stačily ukrýt. Magie stromu bez elementů ale nevydrží na vždycky a je jen otázka času, až mu magie dojde. Společně je pak použily a porazily Discorda a proměnily ho v kámen. Elementy poté pro jistotu schovaly hluboko do chodeb hradu. Pak přišel útok Nightmare Moon. Celestie se dlouho držela od Elementů dál, protože nechtěla ztratit sestru na 1000 let. Nakonec k tomu došlo a Princezna Celestia použila elementy a zaklela Nightmare Moon na měsíc. Poté je schovala zpátky do hradu dvou sester.-V době, kdy Elementy princezny používaly samy, jejich kouzlo vydrželo "pouze" 1000 let. Trvalo 1000 let, něž se Nightmare Moon dostala z měsíce a 1000 let, než se Discord dostal z kamene.

 

 

 

 

 

 

(5)Plunderseeds vyrostly. Semínka, která Discord zasadil u stromu Harmonie vyrostly a začínají obkličovat nejen strom Harmonie, ale celou Equestrii. Strom už ale nemá tolik magie, aby se sám ubránil a tak pomalu podléhá rostlinám. Proto potřebuje zpátky své elementy, aby měl svou silnou magii a ubránil se rostlinám. Dnes jsou elementy zpátky ve stromu a opětchrání Equestrii jako dříve.
 

Stromu harmonie Jedná se o strom, který je obdařen velkou mocí ovládat rostliny. Na něm elementy nejspíš vyrostly. Je pravděpodobně z drahokamů a roste v jeskyni v Everfree forest. Když elementy probudí jeho pravou sílu, vyroste před nímskříňka přátelství. A když poníci najdouklíče přáteství - předměty, které obdrží od poníků, kterým za pomoci svého elementu a přátelství změnily život k lepšímu:

 

 • Gumová slepice - Pinkie Pie
 • Květina - Fluttershy
 • Mince - Applejack
 • Odznak kapitána Wonderbolts - Rainbow Dash
 • Duhová nit - Rarity
 • Přívěsek trochu ve tvaru obličeje - Twilight Sparkle

dokáží skříňku odemknout a probudit sílu Rainbow Power a s ní a s neodcizitelnou magií přátelství porazit lorda Tireka. Současně vyroste mezi Everfree forest a Ponyvillem zámek princezny Twilight, ve kterém poté ona i její kamarádky přebývají jako doma. Po korunovaci Twiliight jsou skoro tolik vážené jako ona, protože: "Co by byla princezna přátelství, bez svých přátel?,,

Cutie mark (česky osobní značka, znaménko osudu, znaménko krásy) je značka, která se objeví na boku poníka, když zjistí v čem vyniká. Tato značka dotyčnou činnost znázorňuje. Cutie Mark Crusaders je skupinka/club malých poníků bez osobní značky, kterou se společně snaží získat. Později v 5 sérii získají znaménka ve stejný čas a podobná. Jak se ukazuje v prvním dvojdíle 5 série, osobní značky v sobě neskrývají jen to málo, na co vypadají. Je v nich uložen třeba i styl chůze, slovní zásoba, nebo některé vzpomínky ke Cutie mark se vázající (např. vzpomínka na jeho obdržení, která Cutie mark v podstatě obnoví, jelikož ona událost sama je ,,to důležité"). Poníci kouzlo své značky nevědomky používají každý den.Například ve znaménku Applejack se neuchovává jen její talent pro česání jablek, ale i talent pro třídění jablek, pěstování jablek, zpracování jablek, péče o půdu a rostliny, péče o zvířata, péče o sestru, honáctví, hod lasem, rodeo, čestnost a vlastně úplně všechno, v čem se jen trochu liší od ostatních. V osobní značce přežívá celý charakter jedince. Znamení hlavních hrdinek jsou: Twilight - magická šesticípá hvězda...má znázorňovat element magie Fluttershy - tři růžoví motýli ...mají znázorňovat motýly, kteří ji zachránili při pádu z Cloudsdale, a kteří byli také její první zvířecí přátelé Applejack - tři červená jablka (viz výše) ...mají znázorňovat Sweet Apple Acres, jako nedílnou součást její osobnosti, a její opravdový domov Rarity - tři modré krystaly ...mají znázorňovat krystaly, kterými Rarity ozdobila své první šaty a díky nimž si je vědoma svého talentu Rainbow Dash -duhový blesk a bílý mrak ...mají znázorňovat nejen její vášeň pro rychlost, soutěžení a vítězství, ale i samotné Duhové jiskření Pinkie Pie - tři modrožluté balónky...mají znázorňovat balónky, kterými Pinkie vykouzlila první úsměvy ve tvářích své rodiny, na své první oslavě.

Poní fráze Poníci mají své vlastní způsoby vyjadřování. Přirozeně říkají „poníci" všude, kde my říkáme „lidé" a „kopýtka" tam, kde my říkáme „ruce". Také ale říkají např. „u poníka, sladká Celestie" a v angličtině se proslavili svým „everypony" namísto „everybody". Mezi jejich nejoblíbenější nevulgární nadávky co se živočišného druhu týče patří hlavně „ty mulo!!!"

 • Unicorni(Jednorožci) -Majímagickou  moc vykonávat kouzla spjatá se svým talentem, a to pomocí svého rohu.
 •  Alicorni - Jsou okřídlení jednorožci, kteří mají výjimečné postavení. Mohou se dožívat tisíců let (v legendě o Nightmare Moon a o Snowdrop vystupují Celestia i Luna). Alicorni mají jiný tvar křídel než pegasové(nejvzácnější druh poníků)
 • Pegasové - Umí létat, pohybovat se po mracích a mají v Equestrii na starosti počasí..
 • Zemní poníci - Nemají žádné rohy ani křídla, ale zatomají sílu v nohách, jsou vynalézaví a mají dobrý vztach k přírodě.
 • Křišťáloví poníci -Poníci bez rohů a křídel, zato však s pableskující srstí a hřívou, která zešedne když jsou nešťastní. Mají schopnost dopomoci k aktivaci křišťálového srdce (vyskytují se vzácně).
 • Ve čtvrtém díle druhé série se poprvé objevujíNetopýří poníci, kteří táhnou kočár princezny Luny. Jedná se o naprosto odlišný druh poníků, žijící  v horáchách, dál od ostatních. Pravděpodobně se jedná o dravced. Nejsou jen strážci princezny Luny, ale hlídají i královský palác během noci.
 • Kromě poníků žijí v Equestrii také např.Draci,Fénixové,Gryfové, velmi pestře zbarvení netopíři živící se ovocem, vlci z lesního, zatuchlého, prokletého dříví,medvědi velcí jako Jestřed  i poní Minotauříí...